CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Czy budżety partycypacyjne są aby dla nas??

    Na łamach Portalu Warszawskiego temat budżetu partycypacyjnego podejmowaliśmy nie jeden raz.

Mieszkańcy coraz krytycznie patrzą na sam sposób procedowania, ale i sposób traktowania naszych (mieszkańców) potrzeb. Otrzymaliśmy bardzo ciekawy artykuł od naszego czytelnika, pana Krystiana Dominika Sucheckiego, radnego Osiedla Oleandrów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

„Czy aby na pewno w Warszawie dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie na temat zadaszenia Trasy Łazienkowskiej? Jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo, że Centrum Komunikacji Społecznej chce uniknąć konsultacji społecznych w tej sprawie.

    Zgłoszony projekt w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego 2019 pierwotnie w swoich założeniach i w nazwie zakładał przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zadaszenia uciążliwej dla mieszkańców Śródmieścia Południowego Trasy Łazienkowskiej.     W ciągu niecałych trzech tygodni od momentu zakończenia zgłaszania projektów do BP otrzymałem jako autor proponowanego projektu informację z Urzędu Dzielnicy Śródmieście, że: „konsultacje społeczne nie mogą być przedmiotem projektu budżetu partycypacyjnego”, ponieważ „istnieje w naszym mieście procedura”. Główne zastrzeżenia przekazane przez urzędnika dzielnicy dotyczyły, tego że w naszym mieście istnieje inna procedura, która określa możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych.
    W naszym mieście istnieją procedury na wszystkie działania związane z funkcjonowaniem miasta, równie dobrze istnieje procedura na remont ulicy i na zamontowanie łatwi – dlatego też, tego typu argumentacja wydała się absurdalna, ponieważ remonty i nowe łatwi mimo swoich osobnych procedur poza BP były w nim realizowane.

    W rozmowie telefonicznej z Centrum Komunikacji Społecznej, czyli z jednostką, która koordynuje działania związane z przeprowadzeniem budżetu partycypacyjnego, także można było usłyszeć retorykę, mówiącą o innej procedurze i o tym, że projekt jest niezgodny z regulaminem budżetu. Informacje przekazywane przez CKS nie mają właściwego uzasadnienia, ponieważ jednostka ta nie posiada opinii prawnej, która by jednoznacznie mogła stwierdzić, jakby konsultacje społeczne nie mogłyby być realizowane w BP.
    W piątek 2 marca 2018 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne o pomysłach zgłoszonych w Śródmieściu, w których znalazł się też mój projekt. Uzyskałem ponownie takie same informacje, które przekazywał wcześniej CKS i Urząd Dzielnicy, jednak na zadane pytanie dotyczące opinii prawnych do powoływania się o niezgodności projektu z regulaminem nie otrzymałem odpowiedzi. Mimo wstępnej negatywnej weryfikacji, zostałem zapewniony, że jeszcze będę mógł poprzez urzędnika dokonać pewnych korekt w projekcie, ale o wszystkim i tak zadecyduje Centrum Komunikacji Społecznej.
    Walka o zwrócenie i poruszenie ważnej kwestii w debacie publicznej nadal trwa, ponieważ projekt z konsultacji społecznych został przemieniony na debatę społeczną. Podczas trwania debaty miałyby się odbyć trzy panele dyskusyjne dot. przyszłości Trasy Łazienkowskiej – i właśnie tego mogą się obawiać władze miasta, ponieważ mieszkańcy mieszkający przy trasie mają od wielu lat dosyć zawyżonych norm hałasu, SMOG-u, braku odpowiednio wykorzystanej przestrzeni miejskiej w tej części Śródmieścia i braku działań ze strony władz Warszawy.
➡ Więcej informacji na temat projektu pt. Debata społeczna ws. zadaszenia Trasy Łazienkowskiej na stronie: Budżet Partycypacyjny w Warszawie

Krystian Dominik Suchecki