CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

My tego też doświadczamy! Zainteresowanie historią, zabytkami wśród polityków jest na zerowym poziomie!

    Zatem czemu się dziwić ignorancji społecznej, która zatacza coraz szersze kręgi.

Kolekcjonerzy Czasu, wspaniali społecznicy, opisują historię, który w CYWILIZOWANYM kraju nie byłaby możliwa!

    Depozyt Wojska Polskiego 1939 ukryty w dawnej rzeźni miejskiej na Pradze?

    „W dniu 13.05.2016 roku, złożyliśmy pismo do Stołecznego Konserwatora Zabytków, do wiadomości: Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Burmistrza Dzielnicy Praga Północ, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie depozytu Wojska Polskiego z 1939 roku, mogącego znajdować się na terenie dawnej rzeźni miejskiej na Pradze Północ w Warszawie. Do pisma dołączone zostały zdjęcia i opracowania poczynione przez Stowarzyszenie, wskazujące na przybliżoną lokalizację ukrycia rzeczonego depozytu. Ustalenie miejsca ukrycia było o tyle istotne, że teren objęty był i nadal jest inwestycją „Port Praski”.

To było blisko dwa lata temu. W tym okresie szacowany przez nas obszar nie był jeszcze czynnie eksplorowany w ramach budowy nowego osiedla. Jak jednak wiadomo, ten stan rzeczy nie mógł trwać wiecznie.

W roku 2017 złożyliśmy zapytanie, o etap i skutki realizacji tego zadania przez Muzeum Wojska Polskiego, z cichą nadzieją, że może cos umknęło naszej uwadze i teren został przebadany bez poinformowania nas o tym fakcie.

Rok 2017 minął, rozpoczął się kolejny, a inwestycja pod nazwa Port Praski, bezdusznie pokrywała kolejne fragmenty dawnej rzeźni. W dniu 4 kwietnia br. od strony ul. Wrzesińskiej w Warszawie, wykonane zostały zdjęcia terenu mającego być przedmiotem badań w poszukiwaniu depozytu wojskowego z 1939 r. Plac do tego dnia został całkowicie zajęty przez postępujące prace, w tym również dalece zaawansowane prace ziemne, jak również kolejne zakończone etapy inwestycyjne uniemożliwiające prowadzenie poszukiwań na tym obszarze.”

Koniecznie przeczytajcie tu; http://www.kolekcjonerzyczasu.pl/2018/05/11/depozyt-wojska-polskiego-1939-nic-wart/