CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

„Ulica Marszałkowska po 1945 roku” Artura Bojarskiego

    Ulica Marszałkowska po 1945 roku to temat dotychczas nie ruszany.

   Artur Bojarski opisał w książce po tym tytułem dzieje ulicy po 17 stycznia 1945 r. Autor na pierwszych stronach opisuje udaremnione przez BOS próby odbudowy ulicy w kształcie przypominającej tę sprzed 1939 r. Sporo uwagi poświęca też niezrealizowanym projektom w kostiumie modernistycznym z lat 1945-1948 i socrealistycznym 1949-1956. A. Bojarski wspomina też o odrzuconych projektach zabudowy Ściany Wschodniej.

„Ulica Marszałkowska po 1945 roku” to opowieść o powojennych dziejach tej „najważniejszej ulicy w Warszawie” autor kończy na jej pozytywnych przemianach w ostatnich latach a także stawia pytania jaka będzie ulica w przyszłości. W książce jest sporo zagadnień z architektury, urbanistyki a także polityki będącej w pewnym sensie ich pochodną. Monografia posiada bogaty zestaw ikonograficzny: zdjęcia, plany, makiety itd. 

Absolutnie rekomendujemy!

PW