CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Kiedyś aktywistka, dziś specjalistka ds. zwężania ulic.

    Pani aktywistka miejska na etacie p.o. koordynatorki-dyrektorki została właśnie przewodniczącą komitetu sterującego zwężaniem ulic metodą ich zazieleniania.

Dokument ten obrazuje również skalę biurokracji w Warszawie. Żeby zarządzać zielenią w mieście nie wystarczy już dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Nie wystarczy też nasza ulubiona p.o. dyrektorka-koordynatorka, która nadzoruje ZZM. Potrzebna jest jeszcze specjalna Pełnomocnik Prezydenta ds. Zieleni…