CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Prezydent Warszawa karci Pawła Rabieja i wyznacza mu zadania

„Działaniom przyświeca walka z brakiem tolerancji. Wypowiedzi wykraczające poza program Koalicji Europejskiej mogą zniszczyć nasz wysiłek w walce z nienawiścią. Poleciłem wiceprezydentowi P. Rabiejowi zajęcie się wyłącznie zadaniami, które mu wyznaczyłem.” – Rafał Trzaskowski

    Czyli mieliśmy rację pisząc, że Pan Rabiej wykracza poza kompetencje. Panie Prezydencie, jesteśmy ciekawi co to są za zadania, którymi ma zając się Pana wiceprezydent.

PW