CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Na tę rewitalizację nie ma zgody konserwatorskiej

    Rozpoczyna się rewitalizacja budynku Sztabu Generalnego przy ul. Rakowieckiej 4, ale jak dowiedział się Portal Warszawski, do biura Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nie wpłynęła żadna zgoda aby owa rewitalizacja mogła się odbyć. Na dniach MKZ ma wydać w tej sprawie oświadczenie.

Sprawa jest na tyle poważna, gdyż należy zachować szlachetny tynk oraz górną piaskową część.

Budynek został wzniesiony w latach 1938-39 według projektu Stanisława Brukalskiego, położonego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

Sztab Generalny Wojska Polskiego powołano do życia tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na czele z generałem Tadeuszem Rozwadowskim, jako centralną instytucję Wojska Polskiego będącą głównym organizatorem Sił Zbrojnych i najważniejszym organem strategicznym. W 1928 został przemianowany na Sztab Główny WP, zaś w 1945 r. powrócił do pierwotnej nazwy.

    „Oryginalna architektoniczna koncepcja budynku stylistycznie sytuuje się w nurcie umiarkowanego modernizmu obecnego przede wszystkim w reprezentacyjnej, monumentalnej architekturze gmachów państwowych. Przejawia się to z jednej strony we wprowadzeniu elementów tradycyjnej estetyki – symetrycznego rozkładu akcentów i sygnalizującej rangę budowli osiowości założenia. Z drugiej strony obiekt prezentuje typowo modernistyczne rozwiązania – proste, horyzontalne skrzydła kryjące powtarzalne trakty biurowe i charakterystyczny słupowy prześwit osłaniający strefę wejścia. Surową geometrię skrzydeł łagodzą miękkie krzywizny łączników-wież , tylnych ryzalitów i dyżurki oraz obecność ożywiającej bryły światłocieniowej okładziny piaskowcowej, chętnie stosowanej jako materiał elewacyjny w tym okresie. Jednocześnie okazała forma zewnętrzna, kryje skromnie wykończone wnętrza, których walory przejawiają się w masywnych formach holi i klatek schodowych ze starannie zaprojektowanym detalem balustrad. Powyższe cechy świadczą o wysokich wartościach artystycznych przedmiotowego budynku. Z kolei o jego wartościach naukowych decyduje walor typologiczny – siedziba sztabu stanowi obiekt reprezentatywny dla architektury gmachów państwowych i estetyki lat trzydziestych. Zarazem uzupełnia obraz dorobku architektonicznego Stanisława Brukalskiego.” – www.mwkz.pl

Portal Warszawski