CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Sejm powinien koniecznie w tym tygodniu przyjąć ustawę Anty-447 – S. Tyszka

    Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

„Ustawa zakłada:

  1. Zakaz podejmowania przez organy państwa jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego,
  2. Nieważność z mocy prawa czynności dokonanych wbrew powyższemu zakazowi.
  3. Karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 2 lat za naruszenie powyższego zakazu.
  4. Obowiązek corocznego sprawozdania Rady Ministrów przedkładanego Sejmowi i Senatowi na temat roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego oraz wszelkich rozmów dyplomatycznych odnoszących się do tematyki roszczeń w zakresie mienia bezspadkowego.
  5. W przypadku skierowania roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego wobec obywateli polskich Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będzie miała obowiązek udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom polskim, w tym w zakresie zastępstwa procesowego.

„Nasza ustawa w jednoznaczny sposób wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Żądamy jego błyskawicznego uchwalenia przez Sejm. Politycy izraelscy ze znanym z antypolskich wypowiedzi Yairem Lapidem na czele już zaczęli wywierać naciski na polski rząd by nie dopuścił do uchwalenia ustawy Kukiz’15. Nie wolno tolerować by ktokolwiek z zagranicy wywierał naciski na Sejm RP” – mówił wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.”

http://stanislawtyszka.pl/kukiz15-zlozyl-w-sejmie-ustawe-anty-447/

    „Sejm powinien koniecznie w tym tygodniu przyjąć ustawę Anty-447 @KUKIZ15To jest kwestia polskiej racji stanu. Ustawa jest złożona w Sejmie, wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Sejmu rozpoczynającego się w środę.”