CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

13.05.1953 r. w Warszawie w mokotowskim więzieniu zmarł ks. Zygmunt Kaczyński

Będąc na emigracji w czasie II wojny światowej ks. Kaczyński zabiegał o zbadanie przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż sprawy Zbrodni Katyńskiej. Osadzony przez komunistów w więzieniu na Rakowieckiej mówił o sobie „Jestem tu potrzebny dla tych, co się załamują”.

    31 sierpnia 1948 wraz z członkami komitetu redakcyjnego „Tygodnika Warszawskiego” został aresztowany przez UB, ale już po tygodniu zwolniony, kiedy podpisał zobowiązanie do zachowania tajemnicy i regularnego meldowania się w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. 26 kwietnia 1951 ponownie go aresztowano pod zarzutem zamiaru zmiany przemocą ustroju ludowo-demokratycznego państwa polskiego. 29 sierpnia tego samego roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na 10 lat więzienia pomimo interwencji Watykanu i Episkopatu Polski. 13 maja 1953 ksiądz Zygmunt Kaczyński został zamordowany w więzieniu mokotowskim. W 1958 został uniewinniony i zrehabilitowany. Jego grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze „Na Łączce”.

ipn, wiki