Przypominamy. Rząd PiS-u podpisał umowę o “równouprawnieniu osób LGBT”

    Publikujemy fragmenty artykułu z PolishClubOnline, który wyjaśnia zakulisy polityki.

17 czerwca 2016 roku nasz rząd podpisał wraz ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej umowę, którą Kampania Przeciw Homofobii okrzyknęła wydarzeniem historycznym:To historyczny moment! Nigdy wcześniej kraje UE nie wypowiedziały się jednym głosem w kwestii równouprawnienia osób LGBT”.

Pełnomocnik rządu: ‚Ochrona przed dyskryminacją osób LGBTI jest ważnym zadaniem polskiego rządu’

W rzeczywistości umowa nie dotyczy wyłącznie osób homoseksualnych, ale wszelkich tożsamości płciowych LGBTI (literka I-identity oznacza wszelkie identyfikacje seksualne), została zawarta w ramach konsensusu w sprawie praw kobiet, równości płci i ochrony dla osób LGBTQ + podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej i wzywa poszczególne rządy w UE, aby “rozważyć współpracę z Komisją Europejską w odniesieniu do opublikowanej pod koniec 2015 roku listy działań (Lista działań Komisji na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI List of actions by the Commission to advance LGBTI equality), aby doprowadzić do równości LGBTI ” i “do podjęcia działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Umowa ma szczególne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy, aż 28 państw członkowskich jednogłośnie wypracowało wspólne porozumienia, którego celem jest promowanie homoseksualizmu, transseksualizmu i wszelkich innych „ekspresji seksualnych”, które mają posiadać równe uznanie społeczne, co rodzina i związek mężczyzny z kobietą.

Dokument wzywa, wedle słów własnych Komisarz Věry Jourovej, do monitorowania “sytuacji osób LGBTI w UE i poza nią”.

Według listy działań wymienionych w dokumencie Komisji Europejskiej wszystkie państwa zobowiązują się do “podjęcia szeroko zakrojonych działań i kampanii medialnych” w celu promowania wszelkich orientacji seksualnch, promowania procesu “normalizacji” „płynności” seksualnej. „Obywatele UE (powinni) pozytywnie zmienić swoje nastawienie wobec osób LGBTI” i posiadać “większą znajomość zagadnień trans i interseksualnych w UE”.

Dokument zwraca szczególną uwagę na problem homofobii, podkreślając znaczenie rozprawienia się z tak zwaną “mową nienawiści”, “poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów prawa, które ograniczają wolność słowa, organizowanie spotkań dotyczących rzeczywistego ścigania przestępstw homofobicznej i transfobicznej mowy nienawiści” i poprawy “ustawodawstwa na poziomie krajowym w odniesieniu do przestępstw mowy nienawiści, antydyskryminacji i zagadnień transpłciowych”.

więcej tu; http://www.polishclub.org/2016/07/15/rzad-pis-u-podpisal-umowe-o-rownouprawnieniu-osob-lgbt/?fbclid=IwAR3xvT2-sdfzbykjQVEyGDIikXFyRZM3tMvupHW7TcGsJLk1NyVBd4WLZa8

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *