CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Jest szansa na odbudowę budynku stacji nadawczej w Babicach??

    2.07.2019 r. grupa miłośników historii przemierzyła morze Bałtyckie aby uczestniczyć w obchodach 15 rocznicy wpisania Radiostacji Grimeton (Szwecja) na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nie mogło tam zabraknąć przedstawicieli gminy Stare Babice. W obchodach uczestniczyli między innymi wójt Sławomir Sumka, były redaktor naczelny Gazety Babickiej – Marcin Łada, szanowany mieszkaniec naszej gminy Dariusz Śladowski, prezes stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza – Jarosław Chrapek wraz z członkami stowarzyszenia oraz przedstawiciele Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KAB. Odwiedzić radiostację przyjechało 12 osób związanych z Babicami.

Co łączy Stare Babice ze szwedzką miejscowością Grimeton?

W Starych Babicach przed wojną znajdowała się największa w Europie i najsilniejsza na świecie radiostacja, wybudowana według tego samego projektu co Radiostacja Grimeton.  Po ciepłym przyjęciu przez dyrektor Radiostacji Grimeton Camillę Lugnet, delegacja została zapoznana z planami na przyszłość oraz w którym kierunku będzie się rozwijać to wspaniałe miejsce. Następnie Cornelia Magnusson, pracownik radiostacji oprowadziła członków wyprawy po budynku radionadawczym. Należy zaznaczyć, że jednym z punktów  w programie zwiedzania było uruchomienie 100 letnich maszyn – identycznych jakie znajdowały się w Babicach.

Gmina Stare Babice została zaproszona do realizacji wspólnych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Dzięki temu kontakty z obiektem wpisanym na Listę światowego Dziedzictwa UNESCO zacieśnią się, a gmina oraz Radiostacja Babice zostanie promowana na arenie międzynarodowej.

Czy odbudowa budynku radiostacji jest możliwa?

Jak dowiedział się Portal Warszawski, w rozmowie z Jarosławem Chrapkiem, Urząd Gminy Stare Babice wystąpił z zapytaniem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czy wyrazi zgodę na takie działanie.

Dziś wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu;

Bardzo głęboko wierzymy, że doczekamy się tej odbudowy! To miejsce to kawał polskiej historii!

za; http://www.stare-babice.pl