CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Dbajmy o zabytki bo tak szybko odchodzą. Tym razem na Pradze

     Przy ulicy Sprzecznej, pod numerem 6, stoi kamieniczka, która nosi na sobie bardzo wyraźne ślady historii. Sama posesja (nr hip. 254a) wydzielona została z dużej o nr hip. 254-Pr. Pod tym numerem kryją się dzisiaj: Targowa 21, Targowa 23, Sprzeczna 8 i Sprzeczna 6.

    Na terenie posesji stała murowana i drewniana zabudowa, która widoczna jest na planie Lindleya. Obszar ten w czasie wojny uległ sporym zniszczeniom. W dokumencie Biura Odbudowy Stolicy można przeczytać, że na posesji stały 4 budynki: A, B, C i D. Budynek A, drewniany, został spalony. Budynek B, mała, 2-kondygnacyjna kamieniczka, która stoi po dziś dzień, miała podziurawiony dach i powybijane szyby. Budynek C, 5-kondygnacyjny, nie istnieje od 1939 r. Budynek D, 1-kondygnacyjny, murowany warsztat, miał zniszczony dach i rozbitą jedną ścianę.

    W dokumencie widnieje informacja, że nie nadaje się. Dzisiaj ta kamieniczka, wraz z terenem posesji, wystawiona jest na sprzedaż. Chociaż obiekt widnieje w GEZ, jego los jest raczej przesądzony, Czy zdążymy poznać jego historię, zanim zniknie z krajobrazu Pragi? A może los będzie dla tej kamieniczki życzliwy i zyska ona lepszą ochronę konserwatorską, jak jej okazała sąsiadka pod nr 8.

Tekst i zdjęcia; Z Pragą za pan brat