CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa

    „Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie – wynika z końcowego raportu przygotowanego na zlecenie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jedna trzecia populacji świata cierpi z powodu dyskryminacji ze względów religinych. Aż 80 procent tej grupy stanowią chrześcijanie. Średnio 345 ginie miesięcznie z powodu wyznawanej wiary. – Musimy uznać, że istnieje swoisty problem prześladowań związanych z chrześcijaństwem, który wykracza poza zwykłą promocję wolności religijnej – powiedział Jeremy Hunt, szef MSZ.

Raport zwraca uwagę, że prześladowania przybierają różną formę, od dyskryminacji w szkole i pracy, aż do aktów ludobójczych. Jako przykład tego typu przypadków wskazano na takie kraje jak Chiny, Nigeria, Irak, Pakistan, Indonezja, Syria i Sri Lanka. Pośród motywów wskazanych przez raport jako przyczyny obojętności wobec tego zjawiska wymienia się poprawność polityczną i postkolonialne poczucie winy.

Dokument zaleca również wprowadzenie do brytyjskiego prawa karnego terminu „chrystianofobia”, obok istniejących już islamofobii i antysemityzmu.”

Czytaj więcej; http://www.pch24.pl/brytyjski-raport-o-represjach-wobec-chrzescijan–najbardziej-przesladowana-grupa-pch,69444,i.html?fbclid=IwAR2LmkotnPEVBInCBKE8KvG9YyeKTuURRc1AHZ-LdygdOU1rxPw9jMgmUGc#ixzz5tJ4Qf0au
zdj. deon.pl