CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Powstał „zespół do spraw dóbr kultury współczesnej”

    Dziedzictwo to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To nie tylko posag, który otrzymujemy, ale też spuścizna, którą po sobie zostawiamy!

Od 24 października 2019 r. przy Prezydencie m.st. Warszawy działa już oficjalnie Zespół do spraw dóbr kultury współczesnej. Składa się z ekspertów, przedstawicieli instytucji naukowych i muzealnych, organizacji, urzędów. Przed nim bardzo trudne zadanie. W ciągu najbliższego roku zespół dokona pełnego przeglądu dotychczasowej listy 46 warszawskich dóbr kultury współczesnej. Większość z nich już od kilku lat znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i w związku z tym podlegają już innej ocenie i regulacjom prawnym.


Kolejnym zatem zadaniem zespołu będzie dokładna analiza obecnej przestrzeni architektonicznej miasta i wyłonienie tych obiektów (budynków, zespołów, dzieł artystycznych w przestrzeni), które powinny znaleźć się na nowej liście. A będą to już nie obiekty z lat 60/70-tych, tylko z okresu transformacji ustrojowej, nowoczesnych lat 90-tych, czy nawet dekady po roku 2000.

Te najcenniejsze obiekty czasów nam współczesnych znajdą swoją ochronę w nowym studium i planach miejscowych. Wypracujemy także nowe procedury wewnątrz biur Urzędu Miasta i urzędów Dzielnic.

Więcej o zespole i jego zadaniach na naszej stronie:
http://zabytki.um.warszawa.pl/…/zesp%C3%B3%C5%82-do-spraw-d

Michał Krasucki