CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Co czeka historyczną Cytadelę?

    Cytadela Warszawska została zbudowana w latach 1832–1834. Po upadku powstania listopadowego twierdza była punktem kontrolno-pacyfikacyjnym na całą Warszawę, będącą ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego. Pełniła także rolę więzienia śledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceń polskich działaczy narodowych i rewolucjonistów. Centralny element zespołu obronnego Twierdzy Warszawa.

Od lat na terenie Cytadeli dużo się dzieje. Wiemy co powstanie na jej terenach w najbliższym czasie.

W X Pawilon, który jest historycznym budynkiem wybudowanym jeszcze przed 1830 rokiem;  od 1835 Centralne Więzienie Śledcze Królestwa Polskiego. Obecnie oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.

  1. Dziedziniec wspólny – około hektarowej powierzchni dziedziniec przed dwoma muzami: Historii Polski oraz Wojska Polskiego. Pod dziedzińcem planowane jest wybudowanie parkingu podziemnego dla pojazdów osobowych (W BUDOWIE).
  2. Muzeum Historii Polski – nowa inwestycja; budowane na miejscu dawnych Koszar Aleksandrowskich Cytadeli. Otwarcie planowane na 3 maja 2021 r. (W BUDOWIE).
  3. Muzeum Wojska Polskiego – nowo budowana siedziba istniejącego od dawna muzeum; bryłą i umiejscowieniem budynki nawiązują do XIX-wiecznych koszar kawalerii oraz szpitala wojskowego (W BUDOWIE).
  4. Parking autokarów – planowane miejsce dla zaparkowania około 15 autokarów wycieczkowych z możliwością swobodnego manewrowania; obecnie znajduje się tam przeznaczony do wyburzenia budynek koszar 3 batalionu zabezpieczenia byłego Dowództwa Wojsk Lądowych (W BUDOWIE).
  5. Działobitnia placu broni – potocznie, acz błędnie nazywana rawelinem. Po zajęciu Cytadeli w sierpniu 1915 r. Niemcy zainstalowali w kazamatach działobitni radiostację z której 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wygłosił orędzie do rządów światowych informujące o powstaniu niepodległej Polski. Aktualnie remontowana.
    W 2021 r. znajdzie się w niej zachodnie wejście na teren muzealny w Cytadeli.
  6. Historyczne budynki – ich przeznaczenie nie zostało dotychczas określone; aktualnie znajdują się w gestii Wojska Polskiego.

Zachodnia droga – planowana droga pieszo-rowerowa prowadząca z miasta do Cytadeli. Ma zostać oddana do użytku niedługo przed majem 2021

PW