CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

96 lat temu nastąpiło uroczyste otwarcie Radiostacji Transatlantyckiej.

    17 listopada, 96 lat temu oficjalnie otwarto Transatlantycką Radiotelegraficzną Centralę Nadawczą w Babicach. W rytm kropek i kresek, nowo odrodzone państwo polskie, mocą 400 kilowatów elektromaszynowych nadajników, zaznaczyło swoją obecność na mapie Europy i rozpoczęło regularną, bezpośrednią łączność radiową z Nowym Jorkiem, a później również z Tokio, Kairem, Bejrutem, Buenos Aires i Rio de Janeiro. Był to niezwykle ważny moment w historii nie tylko II Rzeczypospolitej, ale w historii Polski ogółem.

Długim szeregiem samochodów i powozów dążono wczoraj w południe na uroczysty akt poświęcenia radiostacji polskiej wzniesionej na terenach pofortecznych przy forcie II a. Na uroczystość przybyli oprócz Prezydenta Rzeczypospolitej ministrowie: Kiernik, Szydłowski, generałowie: Szeptycki, Rozwadowski, Żeligowski, marszałkowie: Trąmpczyński i Rataj oraz wielu innych gości wraz z ks. biskupem Gallem i osobami ze świata dyplomacji, przemysłu i handlu”.

za : Babice Transatlantic Radio-Station