CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

22 listopada 1864 r. W Warszawie ukończono budowę Mostu Kierbedzia

     Otwarcie mostu odbyło się bez licznej obecności mieszkańców Warszawy. Pamiętano dobrze niedawne krwawe stłumienie powstania styczniowego przez wojska rosyjskie i egzekucje na stokach Cytadeli Warszawskiej. Most poświęcił członek Rady Stanu, kanonik Stanisław Kostka Zwoliński. W uroczystości uczestniczyli zarząd i pracownicy budowy. Oficjalnego otwarcia dokonał namiestnik hrabia Fiodor Berg, w otoczeniu dostojników i zaproszonych gości. Przez most przedefilowały oddziały wojsk rosyjskich. Na cześć cara Aleksandra I most otrzymał imię – Aleksandrowski.

Twórcą mostu był Polak w służbie rosyjskiej, generał Stanisław Kierbedź. Wybitny inżynier konstruktor miał już wśród swoich osiągnięć budowę pierwszego stałego mostu na Newie i żelaznych mostów kratowych m.in. na Łudze i Dźwinie. Tego typu mosty umożliwiały prowadzenie linii kolejowych przez rzeki. Most w Warszawie powstał z inicjatywy Towarzystwa Rosyjskich Kolei Żelaznych, planowano połączenie Dworca Petersburskiego (Dworzec Wileński) z Dworcem Wiedeńskim. Jednak ostatecznie zdecydowano, że będzie to most drogowy z torami dla tramwajów konnych.

Konstrukcja mostu miała sześć przęseł (każde o rozpiętości 79 m.) i długość 474 m. Kierbedź do posadowienia podpór zastosował nowatorską jak na owe czasy metodę kesonową. Każdy filar mostu oparty był na czterech żelaznych cylindrach zagłębionych w dno rzeki na kilkanaście metrów. Robotnicy pracowali w kesonach wypełnionych sprężonym powietrzem. Wielu z nich zapadło na tzw. chorobę kesonową, powodowaną zbyt szybką dekompresją przy opuszczaniu kesonów. Całością prac kierował pułkownik inżynierii Seweryn Smolikowski. Budowa mostu kosztowała ok. 2.7 mln rubli.

Prace przy budowie przeprawy przez Wisłę trwały od 1859 do 1864 roku. W latach 1863-64 Stanisław Kierbedź był kierownikiem zarządu budowy. W 1915 roku wycofujące się wojska rosyjskie wysadziły dwa środkowe przęsła (odbudowane w latach 1916-17 przez Niemców). Podczas II wojny światowej wycofujące się wojska niemieckie wysadziły wszystkie mosty warszawskie w tym Most Kierbedzia. Jednak filary okazały się tak trwałe, że w 1949 roku oparto na nich nowy most Śląsko-Dąbrowski, który stał się częścią Trasy W-Z..

za; Nowahistoria.interia.pl