CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

25 listopada 1764 roku koronowano Stanisława Antoniego Poniatowskiego

    25 listopada 1764 roku na króla Polski koronowano w kolegiacie św Jana w Warszawie 32 -letniego stolnika litewskiego Stanisława Antoniego Poniatowskiego (grafika).

Koronacja ta była o tyle niezwykła, ponieważ Stanisław II August był ostatnim polskim władcą, a jego uroczyste objęcie tronu było drugim po Stanisławie Leszczyńskim, które nie odbywało się w Krakowie. Stanisław II August władał krajem dokładnie co do dnia przez 31 lat. 25 listopada 1795 roku podpisał akt abdykacji, co bardzo ułatwiło zaborcom zagarnięcie Rzeczypospolitej.