CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

A jednak! Powstanie przystanek kolejowy Warszawa Wiatraczna

    PKP PLK przymierzają się do przebudowy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock. W założeniach do dokumentacji projektowej zapisano powstanie nowego przystanku Wiatraczna, a także przesunięcie peronów na Gocławku. PKP PLK postanawiają się też nad przesunięciem peronu w Wawrze. Realizacja zaplanowana jest w latach 2020-2022 – podaje Transport Publiczny.
PKP PLK rozpisały przetarg na dokumentację projektową dla odcinka linii nr 7 między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Wśród zidentyfikowanych problemów PKP PLK wymienia niewystarczającą przepustowość szlaku na wspomnianym odcinków. Brak jest możliwości sprawnego prowadzenia ruchu o charakterze mieszanym – to jest pociągów miejskich i podmiejskich, a także poruszających się z wyższymi prędkościami – stąd pomysł budowy trzeciego toru. Kolejny problem to brak lub zły stan obiektów obsługi podróżnych, a także niedostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

więcej tu: Transport Publiczny