Zarząd klubu Polonia nie wywiązał się ze swoich zobowiązań – R. Kaznowska

    Pan mec. Marek Czarnota w imieniu głównych akcjonariuszy odpowiedział stowarzyszeniom, że zwraca się z prośbą uprzejmą o informacje takie mianowicie: „projekt finansowania działalności spółki na okres do końca 2020 roku, zawierający harmonogram działań, mających istotne znaczenie dla finansowania Spółki, w tym formy i kwoty wprowadzenia środków pieniężnych do Spółki, wraz z określeniem ewentualnego podwyższenia kapitału przez emisję nowych akcji (do uchwalenia na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy w grudniu br.),plan rozwoju sportowego drużyny seniorów Polonii Warszawa S.A., zakładający awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w perspektywie 5 lat, w tym określenie celów długo i krótkookresowych, których osiągnięcie jest niezbędne do jego realizacji,projekt lub założenia do projektu umowy ze sponsorem lub inwestorem strategicznym, zapewniający finansowanie Spółki na poziomie wystarczającym do spłacenia zobowiązań spółki wymagalnych i przyszłych (wynagrodzenia i pochodne, korzystanie z obiektów, media itp., spłata zobowiązań wobec Miasta), dane sponsora lub inwestora strategicznego, które zostaną przedstawione Wiceprezydentowi m.st. Warszawy dla uwiarygodnienia wykonalności …” – taka informację zamieściliśmy 22 listopada.

Do sprawy odniosło się miasto

    Warszawa przez wiele lat była i jest wiernym oraz stabilnym partnerem całej społeczności Polonii Warszawa. Wspierała klub bez względu na to czy odnosił sukcesy sportowe, czy nie. Zaplanowaliśmy dużą modernizację kompleksu sportowego przy ul. Konwiktorskiej z nowoczesnym stadionem piłkarskim, halą sportową i centrum wsparcia sportu. Zarezerwowaliśmy środki finansowe na to zadanie, przeprowadziliśmy konkurs architektoniczny i byliśmy przygotowani do zawarcia umowy na jego zaprojektowanie. Do sukcesu tego przedsięwzięcia potrzeba jednak nie tylko zaangażowania miasta, ale także samej Polonii Warszawa. Niestety zarząd klubu nie wywiązał się ze swoich zobowiązań: wprowadzenia planu naprawczego, pozyskania sponsora strategicznego oraz uregulowania należności wobec miasta. Klub również nie wykorzystał dodatkowego czasu (do 30.11. 19 r.) na spełnienie warunków do których się zobowiązał.

https://www.facebook.com/wiceprezydentrenatakaznowska/posts/2973101802717987

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *