CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Oto jak się robi mieszkańców Warszawy w wała w sprawie tzw. płatnych stref!

    Konsultacje społeczne, tak samo jak budżet obywatelski stały się orężem aktywistycznym do przepychania swoich pomysłów, które służą garstce ludzi!

A jak to jest z konsultacjami mailowymi w sprawie SPPN? Jak się robi mieszkańców Warszawy w wała?
Na przykładzie Pragi Północ – przykład opisuje Warszawska Opłata Wjazdowa!

Wchodzimy w link, otwieramy „uwagi mailowe” i czytamy:

„W ramach konsultacji społecznych udostępniona została możliwość zgłaszania uwag przy pomocy poczty elektronicznej na dedykowany adres sppnpraga@zdm.waw.pl. Dzięki temu zainteresowani mieli możliwość szerszego wypowiedzenia się w temacie poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ. Z tej możliwości wypowiedzi skorzystało 132 osób. Z czego 124 osoby opowiadało się za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, 8 osób było przeciw”

Z tych głosów ZA, proszę policzyć ile maili są w treści
/lekko zmienionymi/
„kopiuj, wklej”?

Ponad 100!

https://pliki.um.warszawa.pl/in…/s/mYoYi8GKNDTFFDq/download…

Szkoda, że nie podawano adresów mailowych autorów…

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/mieszka-cy-pragi-p-noc-i-woli-chc-rozszerzenia-sppn?fbclid=IwAR1tAn802h8d6KQT5Hkze7wNodIF0DRXO3MF26Is-dk9nfcXmc_PNMH8QVo