CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Co dalej z wycinką drze na Wybrzeżu Helskim??

     W sprawie tej zabrał głos prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Jak podaje Stowarzyszenie dla Pragi (tam chyba nikt z nich nie pracuje swoją drogą) na Wybrzeżu Helskim odbyło się spotkanie z Prezydentem Rafałem Trzaskowskim oraz z Dyrektorką koordynatorką ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni UM, Justyną Glusman! W piątek ma odbyć się spotkanie w sprawie wycinki!

    „Inwestycja przeciwpowodziowa na Wybrzeżu Helskim wzbudza emocje. Doskonale je rozumiem – sam wielokrotnie powtarzałem, że Warszawa potrzebuje więcej zieleni, a nie mniej. Dlatego, wsłuchując się w głos mieszkańców i ruchów miejskich, od kilku tygodni intensywnie poszukujemy możliwości ograniczenia planowanej wycinki drzew, która będzie z naddatkiem zrekompensowana nowymi nasadzeniami. To tysiące nowych krzewów i setki drzew. W najbliższych dniach poinformujemy, w których dokładnie miejscach.

Chciałbym jednocześnie wyjaśnić Państwu, dlaczego ta inwestycja jest niezbędna. Wybrzeże Helskie nie jest w tej chwili zabezpieczone przed falą powodziową. Gdyby nadeszła – a pamiętajmy, że zmiany klimatyczne zwiększają ryzyka zjawisk ekstremalnych, zarówno susz jak i nagłych powodzi – to zagrożone byłoby bezpieczeństwo nie tylko bezcennych zwierząt w Warszawskie ZOO, ale także dziesiątek tysięcy mieszkańców obu Prag, a nawet Białołęki. Mówimy o realnym zagrożeniu życia, zdrowia i majątku mieszkańców Warszawy.

Przygotowywany przez lata projekt przewiduje, że wzdłuż Wybrzeża Helskiego, po jego zachodniej stronie, powstanie mur zabezpieczający. Będzie wchodził wgłąb ziemi na co najmniej osiem, a momentami nawet na trzynaście metrów. Lokalizacja muru została wybrana po żmudnych badaniach geologicznych – planowany jest w optymalnym miejscu. To właśnie konstrukcja i lokalizacja tego muru powoduje, że ściętych musi być 266 drzew. Plan zakłada, że wzdłuż muru będzie poprowadzona ścieżka rowerowa oraz chodnik. Nawet gdybyśmy z tego elementu zrezygnowali, to i tak nie da się uratować drzew. Sama konstrukcja i sposób budowy muru powodują, że drzewa i krzewy trzeba wyciąć. Z kolei wycinka 37 innych drzew jest wymuszona przebudową infrastruktury podziemnej (rur, kabli), także konieczną ze względu na budowę muru.

Po drugiej, wschodniej stronie Wybrzeża Helskiego też zaplanowana jest modernizacja ścieżki rowerowej. Razem z projektantem raz jeszcze siądziemy do planów, by się upewnić, że remont tej ścieżki i chodnika nie będzie wymagał cięć drzew.

Po żadnej stronie ulicy nie przewidujemy budowy nowego parkingu. Całkowicie zrezygnowaliśmy z tych planów. Podkreślam to celowo: nie budujemy nowych miejsc postojowych! Nie poszerzamy też drogi.

Żałuję, że w dyskusji o inwestycji przeciwpowodziowej przy Wybrzeżu Helskim pojawia się dużo nieprawdziwych twierdzeń.

Nie jest prawdą, że inwestycja nie była opiniowana w zakresie oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stwierdziła, że realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie będzie miało znaczącego, negatywnego wpływu na obszar Natura 2000. Na tej podstawie Biuro Ochrony Środowiska wydało decyzję środowiskową. Projekt był dyskutowany publicznie. Postulaty zgłaszane przez mieszkańców były i są uwzględniane przez inwestora. Sprawą zajmowała się Komisja Dialogu Społecznego.

Miasto Stołeczne Warszawa potrzebuje drzew – nikt z tym nie polemizuje. Jednak budowa muru przeciwpowodziowego też jest koniecznością. Mam obowiązek zapewnić bezpieczeństwo mieszkankom i mieszkańcom Warszawy.

Zatrzymanie inwestycji na tym etapie oznacza ogromne opóźnienie, nie wspominając o kosztach idących w miliony złotych. Ale to nie te stracone miliony byłyby prawdziwym problemem. Jeśli za kilka lat Wisłą zejdzie wielka fala powodziowa, a Praga nie będzie miała w tym miejscu ochrony, dojdzie do tragedii. Bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków jest w tej sprawie najważniejsze, ale ograniczymy naszą ingerencję w przyrodę do koniecznego minimum.”

 

Inwestycja przeciwpowodziowa na Wybrzeżu Helskim wzbudza emocje. Doskonale je rozumiem – sam wielokrotnie powtarzałem,…

Opublikowany przez Rafała Trzaskowskiego Poniedziałek, 3 lutego 2020

TU WIDEO!

Po rozmowach z aktywistami, razem z Justyna Glusman wyjaśniamy wątpliwości dot. inwestycji przeciwpowodziowej na Wybrzeżu Helskim w Miasto Stołeczne Warszawa.

Opublikowany przez Rafała Trzaskowskiego Wtorek, 4 lutego 2020

 

zdj. Dla Pragi