CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Jest pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w Warszawie!

    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie poinformowała, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 2 pierwsze zgony na terenie województwa mazowieckiego. Oba przypadki dotyczą dorosłych osób, których stan zdrowia znacznie się pogorszył. Obie osoby były hospitalizowane. Przypadek pierwszy dotyczy mężczyzny z powiatu białobrzeskiego (kierowca autobusu). Przypadek drugi zgłoszony został w Warszawie – podaje Warszawa w Pigułce.

   Wszystkie zgłoszenia napływające do Mazowieckiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego są weryfikowane i przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Wojewody Mazowieckiego i Ministerstwa Zdrowia.

  Trwają bardzo intensywne działania wszystkich służb sanitarnych. W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w każdym przypadku podejmowane są (w zależności od oceny sytuacji) działania dotyczące nadzoru epidemiologicznego, kwarantanny, izolacji lub/i hospitalizacji chorego.

za; Warszawa w Pigułce