CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

ZDM jest gotowe na zniesienie opłat parkingowych…

    „(..) Decyzja o zmianach stawek opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego leży w kompetencjach Rady m.st. Warszawy. W przypadku podjęcia takiej decyzji jesteśmy gotowi ją wykonać bezzwłocznie. Monitorujemy na bieżąco sytuację w strefie płatnego parkowania.

Chcemy, aby jak najwięcej osób mogło z niej skorzystać. Obecnie dzięki opłatom część miejsc parkingowych pozostaje do dyspozycji kierowców. Zniesienie opłat w tym momencie mogłoby spowodować brak wolnych miejsc, co może być szczególnie niekorzystne w pobliżu szpitali, placówek zdrowia itd. Warto pamiętać, że celem strefy płatnego parkowania jest zapewnienie dostępności miejsc postojowych w centrum. W normalnych warunkach zawieszenie opłat mogłoby spowodować efekt odwrotny od zamierzonego.

    W strefie płatnego parkowania jest około 30 tys. miejsc parkingowych. Dzięki opłatom i rotacji może skorzystać z nich dziennie 120-150 tys. kierowców. Zniesienie opłat zmniejszy tę liczbę, co może utrudnić znalezienie miejsca. Ponadto, mieszkańcy strefy płatnego parkowania posiadają ok. 30 tys. abonamentów uprawniających ich do bezpłatnego parkowanie w strefie. Obecnie, w związku z tym że wiele tych osób nie korzysta z aut do codziennych dojazdów do pracy i pozostaje w domu, zajmują one znaczną część miejsc w strefie. W związku z tym pula miejsc dostępnych dla pozostałych użytkowników jest znacznie mniejsza. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, wezwaliśmy operatora parkomatów do dezynfekcji urządzeń. Przypominamy, że za parkowanie można zapłacić bez używania parkomatów: za pomocą aplikacji mobilnej SkyCash, wiadomości SMS lub komend telefonicznych USSD.

Wpis z dziś ze FP ZDM