CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

8⃣0⃣ lat temu wyruszyły pierwsze transporty polskich jeńców wojennych do Katynia!

    3 kwietnia 1940 roku wyruszył z likwidowanego obozu w Kozielsku pierwszy transport do Katynia wiozący polskich jeńców stalinowskich.

   Codziennie z obozu wywożonych było kilkuset jeńców, których po wydaniu ostatniej racji żywnościowej ładowano do pociągu pod eskortą żołnierzy. Charakterystyczną rzeczą było to, że przewożono ich zawsze w kierunku
zachodnim – chodziło o stworzenie złudzenia, że jadą do domu. Po przybyciu do pobliskiej stacji kolejowej jeńców przeładowywano do autobusu, który przewoził ich na miejsce kaźni. Mordów dokonywano strzałem w potylicę na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD. Polaków zabijano do połowy maja 1940 roku.

   W egzekucjach zginęło łącznie ponad 22 000 osób. Była to połowa kadry oficerskiej polskiego wojska. Zbrodnia ta nie miała precedensu w dziejach Polski.

za; Historia Polski dzień po dniu, IPN

zdj. radiomaryja