CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Remont Pałacyku Konopackiego zbliża się do końca!

     Spod rusztowań wyłania się odnowiona elewacja. Cieszy, że ten opuszczony i zrujnowany zabytek, zyskuje drugie życie. Smuci jednak, że cześć prac, zwłaszcza przy detalach elewacji (naczółki, płyciny okienne) oraz doborze kolorystyki, została bardzo uproszczona mimo dostępnej dokumentacji, ekspertyz oraz pism społeczników. Nas interesują jeszcze rozwiązania związane z dostępnością obiektu dla osób mających trudności w poruszaniu się, które zostaną zastosowane w Pałacyku, a także pomysł na teren wokół. Czekamy z nieukrywaną niecierpliwością na finalny efekt prac! – informuje Stowarzyszenie dla Pragi.

    „Pałacyk Konopackiego’ to usytuowany u zbiegu ul. Strzeleckiej i Środkowej zabytkowy obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony, o kubaturze 5461 m³. Bryłę budynku stanowi część główna równoległa do ul. Środkowej oraz dwa skrzydła boczne. Obiekt w maju 2005 roku został wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się pod stałym nadzorem konserwatorskim, niebawem zostanie poddany generalnemu remontowi i modernizacji poprzez dostosowanie go do aktualnych warunków technicznych dla budynków użyteczności publicznej.

Realizacja ww. inwestycji jest prowadzona pod nadzorem mykologicznym i konserwatorskim

W ramach umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, projekt budowlany wielobranżowy z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze oraz wykona  roboty budowlane w tym m.in.: roboty zabezpieczające, osuszające, odgrzybiające oraz przeprowadzi czynności zmierzające do usunięcia wszelkich zagrożeń biologicznych.

Koszt wykonania inwestycji opiewa na kwotę 8 788 999,99 zł brutto. Zakończenie robót budowlanych ma nastąpić we wrześniu 2019 roku. 

    Koncepcja zmiany sposobu użytkowania, remontu i rozbudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na Dom Kultury obejmuje całą powierzchnię budynku o kubaturze 5461 m³, cztery kondygnacje: piwnicę, parter, pierwsze piętro, poddasze i ogród. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe: przy wejściu do obiektu, środkowa i od strony ulicy Strzeleckiej. W klatkach są schody drewniane w bardzo złym stanie technicznym i mykologicznym.

Na nowej powierzchni zaprojektowana została sala wielofunkcyjna z możliwością przebywania w niej ok. 100 osób, sanitariaty oraz pomieszczenie magazynowe. Ocieplony stropodach nad całą częścią dobudowaną będzie pełnił funkcję tarasu na parterze. Powierzchnia użytkowa obiektu po rozbudowie wynosić będzie 1 373 m2, natomiast powierzchnia tarasu – 170 m2.

za; Stowarzyszenie dla Pragi, UM,  SZRM