CODZIENNIE odkrywa Warszawę
na nowo

Wotum za Cud nad Wisłą – W Radzyminie powstaje pomnik Matki Bożej Łaskawej.

    Trzymetrowy gipsowy projekt rzeźby Matki Bożej Łaskawej w ciągu najbliższych dni będzie ukończony, pozostało wykonanie detali. Potem zostanie przewieziony do odlewni. Figura z brązu znajdzie się na pięciometrowym cokole. Kończony jest projekt, wybraliśmy firmę, która wykona kolumnę w kamieniu. Pozostały formalności związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych. Parafia wystąpi do Wydziału Architektury Powiatu Wołomińskiego – czytamy na łamach Idziemy.pl

Czy figura będzie darem diecezji?

„Chcemy podziękować Matce Bożej za Jej szczególną obecność w zwycięskiej bitwie 1920 r., ale nieodzowne jest włączenie dziękczynienia za Jej czuwanie nad naszym narodem w czasie pandemii, której skutki są dużo łagodniejsze niż w innych krajach. To pokazuje, jak dużo jest z naszej strony modlitwy, łączonej w tym trudnym czasie z potrzebą nawrócenia. Inicjatywa wzniesienia figury jest nie tylko sprawą naszej diecezji, widać duże zainteresowanie ludzi z całej Polski. Celowo nie zabiegamy o wsparcie instytucji, o sponsoring. Chcemy, by był to dar ludzi dobrej woli, powstały z ich ofiar, z wdowiego grosza, skoro ma być podziękowaniem osób świadomych wdzięczności wobec Matki Bożej.” – mówią parafianie.

za; Idziemy.pl