6.11.1949 r. marszałkiem Polski został sowiecki generał!

     Na współczesną Polskę należy patrzeć jak na byłą republikę radziecką, która zaczęła być już tworzona w 1944 roku. Ustalone z III Rzeszą bezprawne wtargnięcie sowietów z Sierowem 17 września 1939 roku na teren Polski, było początkiem tworzenia radzieckiej strefy wpływów, która trwała do 89 roku. Już w czasie Powstania Warszawskiego, na prawej stronie Wisły tworzy się nowe polskie komunistyczne państwo, w którym to wyłącznie sowieci decydowali o kadrze oficerskiej, administracyjnej i każdej innej przez kolejne dziesięciolecia.

   6 listopada 1949 roku Konstanty Rokossowski  został marszałkiem Polski. Był to ewenement w naszej historii, ponieważ był on rosyjskim wojskowym polskiego pochodzenia. Tym samym został on ministrem obrony narodowej Polski. Okres jego urzędowania to czas represji wobec przedwojennych polskich oficerów, a także zaawansowana sowietyzacja polskiej armii. Ocenia się, że liczba osób, które padły ofiarami jego represji ocenia się na 200 tysięcy. W trakcie wydarzeń poznańskich w 1956 Rokossowski zaproponował Biuru Politycznemu KC PZPR wysłanie wojska do Poznania w celu stłumienia protestów.

    Operacja, prowadzona przez podległych mu generałów radzieckich, a dowodzona przez polskich oficerów, zakończyła się sukcesem – armia okazała się bardzo sprawna i w pełni dyspozycyjna. Po dojściu do władzy Władysława Gomułki w październiku 1956 Rokossowski odszedł ze składu Biura Politycznego KC PZPR (20 października 1956). 10 listopada odwołany został z funkcji Ministra Obrony Narodowej i Wiceprezesa Rady Ministrów, BP KC PZPR przyznało mu dożywotnią rentę równą dotychczas pobieranej pensji – ostatecznie decyzję tę zatwierdził 13 listopada 1956 sejm/

PW, Historia Polski dzień po dniu

zdj. dzieje.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *