Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę prokuratury w sprawie strefy płatnego parkowania!

5 lutego 2021 roku, odbyła się rozprawa dotycząca uchwały Rady Miasta o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania o część Woli i Pragi-Północ, która została zaskarżona przez prokuraturę. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko miasta i oddalił skargę prokuratury.

SPPN aktualne

Prokuratura zarzuciła władzom miasta brak uzyskania opinii dla poszerzenia SPPN na Wolę i Pragę od Zarządu Dróg Miejskich, który wg. prokuratury jest organem zarządzającym drogami i ruchem na drogach. Stołeczny ratusz zaznaczał, że o ile to pierwsze, to prawda, to organem zarządzającym ruchem na terenie m.st. Warszawy nie jest ZDM, tylko Biuro Polityki Mobilności i Transportu, które procedowało uchwałę w Ratuszu.

Zdaniem ratusza, doszło więc do sytuacji, w której prokuratorowi brakuje opinii Zarządu Dróg Miejskich, który w praktyce zaplanował, przygotował i wdrożył rozszerzenie strefy płatnego parkowania.

5 lutego, br. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę prokuratury, co oznacza, że uchwała Rady Miasta pozostaje w mocy.

za; Wawalove

PW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *